Welkom bij

Wereldwinkel Son en Breugel

Zimbabwe betekent letterlijk “huis van steen” wat te
danken is aan de stenige grond van het land.

De beelden worden gemaakt door o.a. Wilson Mabhena, één van de
ongeveer 70 producenten die voor Amandla beelden
maakt.

Amandla is een ideële organisatie die zijn
producten rechtstreeks inkoopt bij kleine producenten.
Amandla ziet erop toe dat de leveranciers “leefbare
lonen” aanhouden. Eén of twee keer per jaar reist
Amandla naar Zimbabwe om met de kunstenaars
nieuwe ontwerpen te bespreken. Ook wordt waar
nodig financiële steun gegeven. Dankzij donaties
heeft Amandla in dit Corona jaar, tot tweemaal toe de
kunstenaars financieel kunnen helpen.